PALKINTO

 


Palkinnon myöntää Uudenmaan Kirjoittajat ry, jonka perustajajäsen ja tukija Tabermann oli, yhdessä yhteistyökumppaneidensa ja Tabermannin kirjallisten yhteistyötahojen kanssa.

Ensimmäinen Tommy Tabermann -kirjallisuuspalkinto jaettiin vuonna 2012, jolloin kirjailijan syntymästä oli kulunut 65 vuotta. Jatkossa palkinto jaetaan 2-5 vuoden välein.

Ensimmäinen palkinto luovutettiin lauantaina 1.12.2012 Nuori Tommy Tabermann –symposiumissa.

Palkinto voidaan myöntää ansiokkaan kirjallisen työn ohella myös muusta taiteellisesta tai kirjallisuutta edistävästä työstä.

Palkintokriteerit kiteytyvät Tommy Tabermannin omassa kirjailijan työssään korostamiin teemoihin, kuten rauha ja rakkaus, työssä ja elämässä elävä utopia sekä yhteiskunnallinen ja kansainvälinen solidaarisuus.

Palkinto sisältää sekä rahaosuuden että palkintoesineen.

 

TOMMY TABERMANN -kirjallisuuspalkinto

Palkintolautakunnan tehtävät

Palkintolautakunnan tehtävänä on nimetä vähintään kaksi ja enintään neljä ehdokasta palkinnonsaajaksi ja päättää palkinnon saaja.

Palkintolautakunnan puheenjohtajan johtamaan palkintolautakuntaan kuuluvat palkinnon perustajayhteisön nimeämän edustajan lisäksi Tuija Wuori-Tabermann ja kustannusalan edustaja.

Palkintolautakunnan puheenjohtaja

Uudenmaan Kirjoittajat ry kutsuu palkintolautakunnan puheenjohtajan.