PALKINTO

 


Palkinnon myöntää Uudenmaan Kirjoittajat ry, jonka perustajajäsen ja tukija Tabermann oli, yhdessä yhteistyökumppaneidensa ja Tabermannin kirjallisten yhteistyötahojen kanssa.

Tommy Tabermann -kirjallisuuspalkinto pyritään hallituksen päätöksen mukaisesti ja mahdollisuuksien mukaan jakamaan 5-10 vuoden välein.

Palkinto voidaan myöntää ansiokkaan kirjallisen työn ohella myös muusta taiteellisesta tai kirjallisuutta edistävästä työstä.

Palkintokriteerit kiteytyvät Tommy Tabermannin omassa kirjailijan työssään korostamiin teemoihin, kuten rauha ja rakkaus, työssä ja elämässä elävä utopia sekä yhteiskunnallinen ja kansainvälinen solidaarisuus.

Palkinto sisältää sekä rahaosuuden että palkintoesineen.

 

TOMMY TABERMANN -kirjallisuuspalkinto

Palkintolautakunnan tehtävät

Palkintolautakunnan tehtävänä on nimetä vähintään kaksi (2) ja enintään neljä (4)  ehdokasta palkinnonsaajaksi. Lautakunta myös päättää palkinnon saajan.

Lautakuntaa johtaa puheenjohtaja ja siihen kuuluvat palkinnon perustajayhteisön nimeämän edustajan lisäksi kustannusalan edustaja.

Palkintolautakunnan puheenjohtaja

Uudenmaan Kirjoittajat ry kutsuu palkintolautakunnan puheenjohtajan.