30.11.13 Uudistunut Työväen tutkimus-vuosikirja 2013

Työväentutkimus 2013-vuosikirja.
Graafikko Maija Toropainen on uudistanut vuosikirjan ulkoasun.
FM Johanna Peltoniemi kertoi Pro gradu -tutkielmastaan Valtatyhjiöstä väkivaltaan. Kehitys kohti kansallista konfliktia Suomessa 1917–1918 ja Espanjassa 1930-luvulla.
Dosentti Heikki Hellman (vas.) valaisi artikkeliaan Vapauden tuulia viestintäpolitiikassa. SDP ja sähköisen viestinnän vapautuminen 1980-luvulla. Vuosikirjan päätoimittaja, historiantutkija Tero Tuomisto juonsi tilaisuuden.

Työväentutkimus Vuosikirja on uudistunut. Työväenliikkeen kirjastossa esiteltiin perjantaina 29.11. ulkoasultaan ja sisällöltäänkin uudistunut vuosikirja 2013. Tilaisuuden alkaessa osallistujat saivat tuoreen, 128-sivuisen teoksen käsiinsä eivätkä siten ehtineet perehtyä siihen vielä syvällisesti. Mutta jo julkaisun ulkoasu ja sen toteuttanut graafikko Maija Toropainen saivat kiitokset heti tuoreeltaan.

Vuosikirja osoittautuu monipuoliseksi, kattavaksi ja kauttaaltaan mielenkiintoiseksi. Runsas kuvitus tuo teokseen lisäarvoa.

"Vuosikirjassa tarkastellaan varsin paljon menneitä aikoja, historia-aiheita, jotta käsittäisimme mistä olemme tulossa ja millaisista oloista sekä minne ja millä tavalla olemme tästä päivästä suuntaamassa edelleen", kirjoittaa vuosikirjan päätoimittaja Tero Tuomisto pääkirjoituksessaan.

Vuosikirja on mielenkiintoisella tavalla monipuolinen. Siinä on seitsemän artikkelia, kuten kuvaus naisten työstä Forssan puuvillatehtaassa ennen sotia, presidentti Lauri Kr. Relander ja työväenliike, kirjailija Pentti Haanpään sota ja kansansivistäjä Väinö Voionmaan ei niin ylistävä näkemys Väinö Tannerista. Vuosikirjassa esitellään yhdeksän opinnäytettä.

Kirja-arvioita on kaikkiaan 35. Arvioitavien joukkoon kuuluu henkilöhistorioita, järjestöjen ja muiden yhteisöjen historioita, tutkimuksia ja historiallinen romaani. Niiden yhteinen nimittäjä on, että ne kukin tavallaan valaisevat jotakin historian osaa. Lisäksi listataan yhteensä 26 kappaletta vuosina 2012 ja 2013 ilmestynyttä työväenjärjestöjen historiikkia ja 28 samaan aikaan ilmestynyttä työväestöä ja työväenliikettä käsittelevää väitöskirjaa.

Vuosikirjan loppuosassa on osio Työväen perinnelaitokset, joka kattaa aiheensa monipuolisesti kahdeksassa artikkelissa. Vuosikirjan julkaisijana on seitsemän perinnelaitosta ja kustantajana Työväenperinne – Arbetartradition ry. Sitä voi tilata ja ostaa Työväenliikkeen kirjastosta.

Teksti ja kuvat: Jorma Hyvönen