Timo Sandberg ja Jorma Kalela kirjakahvilassa 3.5.2012

Poliittisen historian emeritusprofessori Jorma Kalela (vasemmalla) ja kirjailija Timo Sandberg keskustelivat tekijän mukanaolosta historiikeissä.

Timo Sandberg ja Jorma Kalela kirjakahvilassa 3.5.2012

Kirjoittajana, kirjailijana ja historioitsijana

Kuinka paljon kirjailija nojautuu reaalimaailmaan, historialliseen tietoon romaaneissaan, entä kuinka paljon historian tutkija ja historiikkien tekijä voi panna itseään mukaan julkaisuihinsa?


Tätä pohdittiin Uudenmaan Kirjoittajien kirjakahvilassa torstaina 3.5. Illan vieraina olivat kirjailija Timo Sandberg ja tutkija, professori Jorma Kalela.
Timo Sandberg on toiminut Uudenmaan Kirjoittajien puheenjohtajana. Monipuolisena kirjailijana ja hyvänä esiintyjänä hän on haluttu vieras kirjoittajayhdistyksen kirjakahvilassa, jota pidetään yhdessä Työväenliikkeen kirjaston kanssa Helsingissä.

Historian tulkitaan uusin tavoin

Jorma Kalela kertoi, kuinka ammattihistorioitsijoiden asenteet ovat muuttuneet vuosikymmenien kuluessa. Ennen mitättöminä pidetyt lähteet ja tutkimusmenetelmät ovat hyväksyttyjä jo akateemisessakin maailmassa. Suuri tienavaaja oli Väinö Linna romaanillaan Tuntematon sotilas ja romaanisarjallaan Täällä Pohjantähden alla.
Kalela muistutti, että historiantutkijan peruslähtökohta on totuudellisuus, siitä ei saisi poiketa piiruakaan, mutta myös ihmisten kertomukset ovat osa historiaa, joten ne ovat hyvää tutkimusaineistoa ja tuovat historian ihmisten lähelle.

Romaaneissa oma todellisuus

Timo Sandberg totesi romaaneissaan luovansa oman totuutensa ja oman todellisuutensa. Silti niissäkin lähtökohtana ovat tosiasiat, mutta kaunokirjailijalla on laaja liikkumavara. Kootessaan ja kirjoittaessaan ammattiyhdistysten historioita Sandbergin lähteinä ovat asiakirjat ja muu kirjallinen aineisto, mutta hän pyrkii lähestymään historian tapahtumia myös ihmisten kautta. Niinpä hänen työssään haastatteluilla on keskeinen merkitys. Joissakin töissään hänen kanssaan ovat aineiston keruussakin olleet mukana historiaa itse jokapäiväisessä työssään eläneet ja tehneet ihmiset.
Sandberg kertoi kehittelevänsä parhaillaan viime vuosisadan alkupuolen Lahteen sijoittuvaa rikosromaania. Hän totesi, että oikea ajankuva ja todelliset historialliset tapahtumat ovat tällaisessa romaanissa erittäin tärkeitä, vaikka itse tarina olisi fiktiivinen.

Kuva ja teksti: JORMA HYVÖNEN